კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხები საუნივერსიტეტო პროგრამებში

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების სწავლება ინტეგრირებულია მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის საუნივერსიტეტო კურსებში საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო დონეზე, როგორც დამოუკიდებელი საგანი ან არსებული კურსის ნაწილი.... გააგრძელე კითხვა

გაფილტვრა