ქსელები და პლატფორმები

საქართველოში არსებობს რამდენიმე ქსელი და პლატფორმა, რომლებიც აერთიანებს ბიზნეს კომპანიებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, CSR-ის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით