ევროკომისიის სტრატეგია და ინიციატივები კორპორაციული პასუხისმგებლობის განვითარებისთვის

ევროკომისიის სტრატეგია და ინიციატივები
კორპორაციული პასუხისმგებლობის განვითარებისთვის

ევროკავშირის ქვეყნებში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშეწყობის პოლიტიკას. ევროკომისიას და ევროპარლამენტს არაერთი სტრატეგიული დოკუმენტი, პოლიტიკის განაცხადი თუ სამოქმედო გეგმა აქვს მიღებული ბიზნესის პასუხისმგებლობის შესახებ.... გააგრძელე კითხვა

2001

Green Paper: Promoting a European Frameworks for Corporate Social responsibility. Brussels, 18.7.2001. COM(2001) 366

იხილეთ წყარო

2001

A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development

იხილეთ წყარო

2002

Communication from the commission: CSR - A business contribution to sustainable development, COM(2002) 347 final, 2 July 2002

იხილეთ წყარო

2004

European Multi-Stakeholder Forum on CSR final report and recommendations  for future CSR in and beyond Europe.

იხილეთ წყარო

2005

“European Roadmap for Businesses – Towards a Competitive and Sustainable Enterprise” is launched

იხილეთ წყარო

2006

Communication from the commission: Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a pole of excellence on CSR. Brussels, 22.3.2006. COM(2006) 136 final

იხილეთ წყარო

2006

Founding “The CSR Alliance” by the European Commission, with support from business organisations 

იხილეთ წყარო

2007

European Parliament resolution of 13 March 2007 on corporate social responsibility: a new partnership (2006/2133 (INI).

იხილეთ წყარო

2011

Communication from the commission: A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Brussels, 25.10.2011 COM(2011) 681 final

იხილეთ წყარო

2015

Action plan on human rights and democracy (2015-2019)

იხილეთ წყარო

2016

European Parliament resolution on implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility (2015/2038(INI)

იხილეთ წყარო

2017

EU Commission guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) (2017/C 215/01)

იხილეთ წყარო

2018

European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct (RBC Group) established

იხილეთ წყარო

2018

Recommendations to the European Commission by the subgroup on “Corporate Social Responsibility” of the Multi-Stakeholder Platform on the Implementation of the Sustainable Development Goals in the EU

იხილეთ წყარო

2019

Reflection paper: towards a sustainable Europe by 2030 (Brussels, 30.1.2019. COM(2019) 22 final)

იხილეთ წყარო

2019

Commission Staff Working document - Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and Business and Human Rights: Overview of Progress (SWD(2019) 143)

იხილეთ წყარო

2019

European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct (RBC Group)’s Shadow EU Action Plan on the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights within the EU (2019-2024)

იხილეთ წყარო

2019

Presentation of the European Green Deal

იხილეთ წყარო