ჩვენი სერვისები: რას გთავაზობთ

პრო ბონო: საინფორმაციო სემინარი

პრო ბონო: საინფორმაციო სემინარი

პრო ბონო სერვისები გულისხმობს სამოქალაქო ორგანიზაციების ან მოქალაქეებისათვის პროფესიული მომსახურების გაწევას უსასყიდლოდსად ან სიმბოლურ ფასად, ანუ საზოგადოების საკეთილდღეოდ.

პრო ბონო სერვისები კერძო სექტორის ექსპერტიზასა და ინტელექტუალურ  რესურსებს ხელმისაწვდომს ხდის საზოგადოების საკეთილდღეოდ მომუშავე ორგანიზაციებისათვის. ამ გზით კომპანიები ეხმარებიან საზოგადოების იმ ჯგუფებს, რომელთა ინტერესებსაც ემსახურება და გამოხატავს ესა თუ ის სამოქალაქო ორგანიზაცია.

კომპანიებისთვის პრო ბონო სერვისები მათი სოციალური პასუხისმგებლობის განხორციელების ერთ-ერთი ფორმაა. დღევანდელ მსოფლიოში პრო ბონო სერვისები სწრაფად მზარდი ტრენდია. მას მრავალფეროვანი დადებითი შედეგები მოაქვს როგორც სერვისების მიმწოდებელი კომპანიებისათვის, ისე ბენეფიციარი ორგანიზაციებისათვის.

სემინარის პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

  • პრო ბონო სერვისების რაობა, ისტორია და თანამედროვე ტენდენციები
  • პრო ბონო და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
  • პრო ბონო სერვისების დადებითი შედეგები კომპანიებისათვის  ბენეფიციარი ორგანიზაციებისათვის
  • პრო ბონოს ძირითადი საკითხები და განხორციელების მოდელები
  • პრო ბონო სერვისების წარმატების ძირითადი პრინციპები
  • როგორ უნდა აეწყოს კომპანიაში ეფექტური პრო ბონო პროგრამა
  • რა არის პრო ბონო მედიაცია და როგორ მუშაობს ის

სემინარის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებს, ქართული კომპანიების პრო ბონო პროექტებს და საერთაშორისო გამოცდილებას.

სემინარი განკუთვნილია პრო ბონო სერვისებით დაინტერესებული ბიზნეს კომპანიებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციებისათვის.

მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.