კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია  

AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის სტანდარტი AA1000 SES

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის სტანდარტი AA1000 SES არის გლობალურად აღიარებული სტანდარტი დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის სფეროში. ის შეიცავს დეტალურ ინსტრუქციებს დაინტერესებულ მხარეებთან კო... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო