კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

ადამიანის უფლებები

Universal Declaration of Human Rights (UNHR)
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

„ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“ მიჩნეულია ყველაზე მასშტაბურ „ღირებულებათა განაცხადად“ კაცობრიობის ისტორიაში. იგი ამტკიცებს, რომ არსებობს გარკვეული უფლებები, რომლე... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Guiding Principles on Business and Human Rights
გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ

„გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ“ შეიცავს სახელმძღვანელო მითითებებს და რეკომენდაციებს კომპანიებისთვის, თუ როგორ უნდა აიცილონ თავიდან, მართონ და... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

The Voluntary Principles on Security and Human Rights
ნებაყოფლობითი პრინციპები უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებზე

„ნებაყოფლობითი პრინციპები უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებზე“ შემუშავდა 2000 წელს გამართული კონსულტაციების შედეგად, დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ის მთავრობების, საერთაშორისო არასამთავრობო ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Vienna Declaration and Programme of Action
ვენის დეკლარაცია და სამოქმედო გეგმა

1993 წელს ვენის „მსოფლიო კონფერენციაზე ადამიანის უფლებათა შესახებ“ 171 სახელმწიფოს ხელმძღვანელმა მიიღო ე.წ. ვენის დეკლარაცია და სამოქმედო პროგრამა. დეკლარაციის მიზანი იყო მსოფლიოში ადამ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Amnesty International's Human Rights Principles for Companies
Amnesty International-ის ადამიანის უფლებების პრინციპები კომპანიებისთვის

„ადამიანის უფლებების პრინციპები კომპანიებისთვის“ არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც მოითხოვს კომპანიებისგან ადამიანის უფლებებისა და გარკვეული შრომითი სტანდარტების დაცვას იმ ქვეყნებში,... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო