კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

მომხმარებელთა უფლებები და პროდუქციაზე პასუხისმგებლობა

UN Guidelines for Consumer Protection
გაეროს „მომხმარებელთა დაცვის სახელმძღვანელო პრინციპები“

„მომხმარებელთა  დაცვის სახელმძღვანელო პრინციპების“ თავდაპირველი ვერსია გაერომ 1985 წელს მიიღო, Consumers International-ის წამოწყებული წარმატებული კამპანიის შემდეგ. დოკუმენტი გადაიხ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Smart Campaign's client protection principles
Smart Campaign-ის კლიენტების დაცვის პრინციპები

The Smart Campaign-ი არის გლობალური ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს კლიენტების უფლებების დანერგვას მიკროსაფინანსო კომპანიების ორგანიზაციულ კულტურასა და საქმიანობაში.

The Sma... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ISO 27001 Information Security Management System (ISMS)
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტი ISO 27001

ISO/IEC 27001 არის საყოველთაოდ აღიარებული სტანდარტი, რომელიც ეხება ინფორმაციის უსაფრთხოების მართვის სისტემას. ის მიეკუთვნება ISO/IEC 27000 სტანდარტების სერიას, რომელიც კიდევ 10-ზე მეტ სხვა  სტ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ICC Advertising and Marketing Communications Code
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) „კოდექსი სარეკლამო საქმიანობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციის შესახებ“

კოდექსის პირველი რედაქცია 1937 წელს გამოქვეყნდა. მას შემდეგ მუდმივად ხდებოდა კოდექსის შესწორება და განახლება, გარემოში მომხდარი ცვლილებების შესაბამისად.   ახალი საკომუნიკაციო და მედიატექნ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ISO 9000 Series of Standards Quality Management
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხარისხის მართვის სისტემის სტანდარტების სერია ISO 9000

ISO 9000  წარმოადგენს მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი სტანდარტების სერიას, რომელიც გამოსადეგია ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, მისი საქმიანობის სფეროსა და ზომის მიუხედავად, როგორც კერძო, ასევე საჯარო... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო