კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

ანტიკორუფცია

United Nations Convention Against Corruption
გაეროს კონვენცია კორუფციის წინააღმდეგ

კორუფციის წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია ძალაში შევიდა 2005 წლის 14 დეკემბერს. საქართველო  კონვენციას 2008 წლის 4 ნოემბერს შეუერთდა. ეს კონვენცია არის პირველი საერთაშორისო სავალდებულო ინსტრუმენტი... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Transparency International Business Principles for Countering Bribery
„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ მექრთამეობასთან ბრძოლის პრინციპები ბიზნესისათვის

„ბიზნესპრინციპები“ შემუშავდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობისა“( Transparency International) და „საერთაშორისო სოციალური ანგარიშგების“( Social Accountability Internat... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ICC Rules of Conduct and Recommendations to Combat Extortion and Bribery
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) ქცევის წესები მექრთამეობისა და გამომძალველობის წინააღმდეგ

ICC ქცევის წესები მექრთამეობისა და გამომძალველობის წინააღმდეგ არის მსხვილი, საერთაშორისო კომპანიების თვითრეგულირების ინსტრუმენტი, რომელსაც მრავალი ქვეყნის მთავრობა უჭერს მხარს.  კომპანიების მი... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) კონვენცია საერთაშორისო ბიზნესტრანზაქციებში უცხოელი საჯარო მოხელეების მექრთამეობასთან ბრძოლის შესახებ

OECD-ის კონვენცია „საერთაშორისო ბიზნესტრანზაქციებში უცხოელი საჯარო მოხელეების კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ“ წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც საერთაშორისო დონეზე არეგულირებ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო