კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

პასუხისმგებელი ინვესტირება

UN Principles for responsible investment
გაეროს „პასუხისმგებელი ინვესტირების პრინციპები“

გაეროს „პასუხისმგებელი ინვესტირების პრინციპები“ საერთაშორისო დონეზე აღიარებული გლობალური ინსტრუმენტია პასუხისმგებელი ინვესტირების სფეროში. პრინციპები შეიმუშავა ინსტიტუციური ინვესტორების... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Equator Principles
ეკვატორის პრინციპები

„ეკვატორის პრინციპები“ – ეს არის პროექტების დაფინანსების პროცესში გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების გამოვლენის, შეფასებისა და მართვის ნებაყოფლობითი სტანდარტების ნაკრები, რომელი... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

IFC Performance Standards
საერთაშორისო-საფინანსო კორპორაციის (IFC) სტანდარტები

IFC-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტები განსაზღვრავს საერთაშორისო-საფინანსო კორპორაციის (IFC) კლიენტების პასუხისმგებლობას სოციალური და გარემოსდაცვითი რისკების მართვაზე. სტანდარტები ვრცელდება... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

European SRI Transparency Code
სოციალურად პასუხისმგებელი ინვესტირების გამჭვირვალობის ევროპული კოდექსი

სოციალურად პასუხისმგებელი ინვესტირების  (SRI) გამჭვირვალობის ევროპული  კოდექსი 2008 წელს გამოაქვეყნა Eurosif-მა - მდგრადი და პასუხისმგებელი ინვესტირების ხელშემწყობმა ევროპულმა ორგანიზაცია... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

The World Bank's Environmental and Social Standards
მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტები

მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტები არის შემადგენელი ნაწილი მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური ჩარჩოსტრატეგიისა  (The Environmental and Social Framework /ESF), რომელ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო