კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

შრომითი საქმიანობა

ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration)
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) სამმხრივი დეკლარაცია მრავალეროვანი კომპანიების საქმიანობის პრინციპებისა და სოციალური პოლიტიკის შესახებ

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ შემუშავებული „სამმხრივი დეკლარაცია მრავალეროვანი კომპანიების საქმიანობის პრინციპებისა და სოციალური პოლიტიკის შესახებ“ მიიღეს 1977 წელს, შემდე... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Fair Labour Association (FLO) workplace code of conduct
„სამართლიანი შრომის ასოციაციის“ სამუშაო ადგილზე ქცევის კოდექსი

„სამართლიანი შრომის ასოციაციის“ წევრი კომპანიები ვალდებულებას იღებენ შეასრულონ სამართლიანი შრომისა და პასუხისმგებელი წარმოება-მოპოვების 10 პრინციპი და უზრუნველყონ FLA-ის სამუშაო ადგილზე... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Ethical trading Initiative's (ETI) Base Code
ეთიკური ვაჭრობის ინიციატივის საბაზისო კოდექსი

„ეთიკური ვაჭრობის ინიციატივის საბაზისო კოდექსი“ არის საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ინსტრუმენტი შრომითი საქმიანობის სფეროში და ეფუძნება ILO-ის კონვენციებს. ამ კოდექსს იყენებენ როგორც ეთ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დეკლარაცია „შრომით საქმიანობაში ძირითადი პრინციპებისა და უფლებების შესახებ“

დეკლარაცია 1998 წელს მიიღეს „შრომის საერთაშორისო კონფერენციაზე“ (ხოლო დანართი გადაიხედა 2010 წელს). დეკლარაცია, ძირითადად, ქვეყანათა მთავრობებისათვის არის განკუთვნილი, თუმცა მასში ასახუ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

SA 8000 (Social Accountability 8000)
შრომითი საქმიანობისა და სოციალური ანგარიშგების სტანდარტი SA 8000

SA8000  სტანდარტი – ეს არის საერთაშორისო სერტიფიცირებადი სტანდარტი შრომითი საქმიანობის სფეროში. ის შეიმუშავა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Social Accountability International (SAI). სტანდარტ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ISO 45001 Occupational health and Safety
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტი ISO 45001

ISO 45001 სტანდარტი – ეს არის სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების  სერტიფიცირებადი სტანდარტი, რომელიც 2108 წელს გამოქვეყნდა.

ეს ახალი სტანდარტი ეფუძნება  OHSAS 180... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ILO–OSH 2001 Guidelines on occupational safety and health management systems
„შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის“ სახელმძღვანელო მითითებები სამუშაო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის შესახებ ILO–OSH 2001

„სახელმძღვანელო მითითებები სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის შესახებ“ (ILO-OSH 2001) – ეს არის ნებაყოფლობითი სახელმძღვანელო მითითებები ჯანმრთელობისა და უსაფრთხ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო