კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

გარემოს დაცვა

ISO 14000 Family Environmental Management
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტების სერია ISO 14000

ISO 14000 არის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის  საერთაშორისო სტანდარტების სერია, რომელიც მოიცავს გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემას და მის  თანმხლებ აუდიტის პროგრამას. მისი მიზანია დაეხმაროს ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
ევროკავშირის ეკომენეჯმენტისა და აუდიტის სქემა

ევროკავშირის ეკომენეჯმენტისა და აუდიტის სქემა (EMAS) – ეს არის მენეჯმენტის სერტიფიცირებადი სქემა კომპანიებისა და სხვა სექტორის ორგანიზაციებისთვის, რომელთა მიზანია შეაფასონ და გააუმჯობესონ საკ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard
„სათბურის აირების ოქმის კორპორაციული სტანდარტი“

„სათბურის აირების ოქმის კორპორაციული სტანდარტი“ – ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც სათბურის აირების გაფრქვევების აღრიცხვას აწარმოებენ. ის ძირითადად განკ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

FSC (Forest Stewardship Council's) Forest management certification standard
ტყის მართვის საბჭოს სერტიფიცირების სტანდარტი

FSC-ის ტყის მართვის სტანდარტი არეგულირებს ტყის მართვის საკითხს და სერტიფიკატით ადასტურებს, რომ ტყის მართვა ხორციელდება იმგვარად, რომ დაცული იყოს ბიომრავალფეროვნება, სარგებელი მოუტანოს ადგილობრივ მო... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Framework Convention on Climate Change /UNFCCC
გაეროს ჩარჩოკონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ

გაეროს ჩარჩოკონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ მიიღეს 1992 წლის რიოს სამიტზე, ძალაში შევიდა 1994 წელს. კონვენციის მიზანია ატმოსფეროში სათბურის აირების კონცენტრაციის სტაბილიზაცია და კლიმატის ცვლილ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Kyoto protocol
კიოტოს ოქმი

კიოტოს ოქმი (კიოტოს პროტოკოლი) 1997 წლის 11 დეკემბერს მიიღეს, თუმცა, რატიფიკაციის კომპლექსური პროცესის გამო, ის ძალაში 2005 წელს შევიდა. ამჟამად კიოტოს პროტოკოლს 192 მიერთებული მხარე ჰყავს. კიოტოს ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

The Paris Climate Agreement
პარიზის შეთანხმება კლიმატის ცვლილების შესახებ

„პარიზის შეთანხმება კლიმატის ცვლილების შესახებ“ (პარიზის კლიმატის შეთანხმება) მიიღეს  პარიზში,  გაეროს კლიმატის ცვლილების კონფერენციაზე (კლიმატის ცვლილების ჩარჩოკონვენციის ფარ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო