კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

ანგარიშგება და გამჭვირვალობა

Global Reporting Initiative Reporting Standards
ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის (GRI) მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სტანდარტები

„ანგარიშგების გლობალური ინიციატივა“ (The Global Reporting Initiative / GRI) არის საერთაშორისო არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც ქსელური მუშაობის პრინციპს ეფუძნება. „ანგარიშგების ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

AA1000 Assurance Standard (AA1000AS, 2008) with 2018 Addendum
სოციალური და ეთიკური ანგარიშგების ინსტიტუტის გარე შეფასების სტანდარტი AA1000 2018 წლის დანართით

AA1000 შეიმუშავა „სოციალური და ეთიკური ანგარიშგების ინსტიტუტმა“ (Institute of Social and Ethical Accountability/ISEA) , რომელსაც შემოკლებით AccountAbility-ს უწოდებენ. AA1000 წარმოადგენს... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards
მდგრადი [განვითარების საკითხებზე] ანგარიშგების სტანდარტიზაციის საბჭოს (SASB) სტანდარტები

მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტიზაციის საბჭო არის დამოუკიდებელი, არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც შეიმუშავებს მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სტანდარტებს. SASB-ის სტანდარტები დაყოფილია საქმიანობი... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework
ინტეგრირებული ანგარიშგების საერთაშორისო საბჭოს სტანდარტი

ინტეგრირებული ანგარიში წარმოადგენს შეჯამებულ ანგარიშს იმის შესახებ, თუ რა ღირებულებას ქმნის კომპანია როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა გავლენას ახდენს საკუთარი  სტრატეგიები... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Guideline for ESG Reporting and Integration into Financial Analysis
სახელმძღვანელო მითითებები სოციალურ, გარემოსდაცვით და კორპორაციული მართვის (ESG) საკითხებზე ანგარიშგებისა და ფინანსურ ანალიზში ინტეგრაციის შესახებ

სოციალური, გარემოსდაცვითი და კორპორაციული მმართველობის (ESG ) საკითხებზე ანგარიშგების სახელმძღვანელო მითითებები არის სტანდარტი ფინანსური ანალიტიკოსებისთვის, რომელიც ადგენს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

CDP's Environmental Dosclosure Format
CDP-ის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გახსნის ფორმატი

CDP (2012 წლამდე მას ეწოდებოდა  Carbon Disclosure Project) არის საერთაშორისო არამომგებიან ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს გარემოსდაცვით საკითხებზე ანგარიშგებას და გააანალიზოს კლიმატის... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

The Climate Disclosure Standards Board (CDSB)’s reporting framework
კლიმატის ცვლილებაზე ანგარიშგების სტანდარტების საბჭოს (CDSB) ფორმატი

კლიმატის ცვლილებაზე ანგარიშგების სტანდარტების საბჭო (The Climate Disclosure Standards Board /CDSB) არის არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს კომპანიებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების კონს... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Task Force on Climate Related Financial Disclosures Recommendations
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ფინანსური ანგარიშგების სამუშაო ჯგუფის (TCFD) რეკომენდაციები

„კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ფინანსური ანგარიშგების სამუშაო ჯგუფი“ (Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) 2015 წელს დააფუძნა ფინანსური სტაბილურობის... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Measuring Stakeholder Capitalism - towards common metrics and consistent reporting of sustainable value creation"
„დაინტერესებულ მხარეთა კაპიტალიზმის შეფასება საერთო საზომი სისტემა და თანმიმდევრული ანგარიშგება მდგრადი ღირებულების შექმნის შესახებ“

მსოფლიოს ეკონომიკურმა ფორუმმა დავოსში „მდგრადი განვითარების ზეგავლენის სამიტზე“ გამოაქვეყნა ანგარიში “Measuring Stakeholder Capitalism – towards common metrics and consisten... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

LBG Framework
LBG ანგარიშგების სტანდარტი

LBG-ის  სტანდარტი არის გლობალური სტანდარტი კორპორაციული სათემო ინვესტიციებისა და მათი სოციალური ზეგავლენის შეფასების, მონაცემების გაზომვისა და ანგარიშგებისათვის. ეს სტანდარტი გამოსადეგია ნების... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო